Om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie voor 2030 te halen, moeten alle elektriciteits-, gas- en watermeters van Fluvius in Vlaanderen vervangen worden door een digitale versie. We werken mee aan deze opdracht en zetten daarvoor de komende jaren een heel team met technici, callcenter en back-office in.

Om dit grootschalige project te bewerkstelligen, leiden wij al onze technici op in onze eigen Circet Academy. Deze opleiding is zowel theoretisch als praktisch en gaat niet alleen in op de techniek: ze heeft ook aandacht voor belangrijke thema’s zoals klantvriendelijkheid en veiligheid. Nadat onze technici de opleiding in onze Academy volbracht hebben, moeten ze door Fluvius gecertificeerd worden door te slagen voor een examen.

Slimme meter als fundament van de energietransitie

De slimme elektriciteitsmeter vormt het fundament van de energietransitie. Zowel de gebruiker als de netbeheerder krijgen hiermee actuele informatie over het verbruik en de opwekking van elektriciteit in huis en de teruglevering aan het net. De uiteindelijke bedoeling is dat verbruikers, opwekkers en opslag dankzij de slimme meter en intelligente software optimaal op elkaar afgestemd worden. Die afstemming is nodig omdat er een onevenwicht is tussen de momenten dat er veel elektriciteit nodig is en de momenten dat er veel elektriciteitsproductie is.

Zo rijden we alsmaar vaker elektrisch, onder andere onder impuls van de wetgeving. In België maken bedrijven vanaf 2026 alleen nog aanspraak op een fiscale aftrek voor emissievrije wagens. En in Vlaanderen mogen vanaf 2029 alleen nog nieuwe elektrische wagens ingeschreven worden. Maar als iedereen op hetzelfde moment op het einde van de werkdag zijn elektrische wagen gaat opladen, zou dat hogere piekbelastingen opleveren. De distributienetbeheerders zouden dan zwaardere investeringen moeten doen, met als gevolg hogere nettarieven voor gezinnen en bedrijven.

Overdag is er daarentegen veel elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Met thuisbatterijen kan de productie van overdag opgeslagen worden, om die dan ‘s avonds en ‘s nachts dan te gebruiken. De slimme meter is de hoeksteen van dit energiebeheer, niet alleen op microniveau per huishouden maar ook op macroniveau voor het hele energienet.

csm_2022_03_15_ARFO_Circet_Maaseik_LR_047__1__83f2a47862

Uitdagingen voor de toekomst

Wat er moet gebeuren, is duidelijk. Maar in de praktijk is het nog een uitdaging om dit te realiseren. Zo bestaat er nog geen gezamenlijk platform of open protocol voor energiebeheer waarmee apparaten van verschillende fabrikanten aangestuurd kunnen worden. Netbeheerders, energieleveranciers, laadpuntoperatoren en andere partijen bieden elk hun eigen oplossing aan. Er zal meer samenwerking nodig zijn om het slimme energiebeheer mogelijk te maken dat onze energietransitie nodig heeft.

Circet versnelt de energietransitie

Circet is goed geplaatst om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. We hebben aangetoond dat we op korte termijn een groot project zoals de installatie van de slimme meters aankunnen, waarbij veiligheid altijd op de eerste plaats staat. We installeren elke maand ook meer dan 1.000 laadpalen in de Benelux en onderhouden er meer dan 10.000.

Dat kunnen we alleen maar door onze gedreven expertise en door open en transparante communicatie met onze klanten. Elke klant heeft bij ons een vast aanspreekpunt, en op elk niveau in de organisatie hebben we een stakeholder die de processen bewaakt. Daardoor slagen we erin om al onze KPI’s op het gebied van veiligheid en kwaliteit te behalen.

In energiebeheer komt de expertise van al onze afdelingen samen, en zo trekken we mee de energietransitie. We manage and build tomorrow’s vital infrastructure.