Minder hinder door slim combineren werkzaamheden

Circet Benelux is vanuit TEAPLUS betrokken bij een pilootproject waarbij drie Vlaamse waterbedrijven De Watergroep, Farys en Pidpa 70.000 slimme watermeters over heel Vlaanderen installeren. Dankzij een intensieve samenwerking met Fluvius verloopt de installatie van de digitale watermeter voor elektriciteit, gas en water op hetzelfde moment, dit zorgt voor minder hinder bij de klant. Het programma Z-Energy van Kanaal Z ging in gesprek met de betrokken partijen en maakte een uitzending over deze bijzondere samenwerking.

Grootschalig pilootproject digitale watermeter

 

Een digitale watermeter biedt heel wat voordelen ten opzichte van de analoge ‘mechanische’ watermeter. Het toestel kan zelf gegevens verzenden en ontvangen. En dat betekent in de eerste plaats minder werk voor klanten. Zo moeten ze bijvoorbeeld niet langer elk jaar hun meterstand doorgeven. En ook bij een verhuis of overname is de juiste meterstand op een bepaalde datum meteen gekend. ​

Deze manier van werken is gemakkelijker maar ook duurzamer: geen papieren invulkaartjes of rondrijdende meteropnemers meer om meterstanden op te nemen. Klanten ontvangen automatisch hun waterfactuur op basis van de werkelijke meterstand. In de toekomst biedt de digitale watermeter nog meer mogelijkheden zoals real-time inzicht in waterverbruik en meldingen bij abnormaal hoog verbruik, die zowel klanten, waterbedrijven als de maatschappij helpen om op een duurzame manier om te gaan met water.

Sleutelrol digitale meters voor uitdagingen energie én water

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten we allemaal zuiniger, slimmer en groener omgaan met energie. De digitale energiemeters van Fluvius, die sinds 2019 worden uitgerold, zijn cruciale instrumenten om dat te realiseren. Maar ook de watersector heeft gelijkaardige uitdagingen. Door de klimaatverandering kampt Vlaanderen steeds vaker met droogte en moeten we allemaal actiever inzicht krijgen in ons waterverbruik en waterlekken snel kunnen opsporen. ​

“Net om die uitdagingen te trotseren, spelen de digitale watermeters een sleutelrol. Daarom willen waterbedrijven De Watergroep, FARYS en Pidpa ze tegen 2030 introduceren in heel Vlaanderen,” zegt Alexandra De Jonge, programmamanager Digitale Watermeter voor de waterbedrijven. “Om dat zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen doen, starten we een grootschalig pilootproject in samenwerking met Fluvius. We houden een gezamenlijke planning aan. Zo kunnen zowel energie- als watermeters tegelijk geplaatst worden door dezelfde technicus. Daarnaast hergebruiken we maximaal de bestaande communicatietechnologie. De digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan de digitale elektriciteitsmeter van Fluvius en kunnen zo communiceren met de buitenwereld.”

-

Read more