Circet bouwt aan een proactieve veiligheidscultuur

Bij Circet Benelux is veiligheid de basis van alles. Simpel gezegd: we werken veilig of we werken niet. En die aanpak werkt goed, want we scoren in de telecomsector ronduit goed voor veiligheid. Nu we in Nederland ook de energietransitie mee vorm willen geven, leggen we de lat nóg hoger. “Het is tijd voor de volgende stap: een proactieve veiligheidscultuur”, klinkt het in koor bij Bavo De Cock (CEO) en Berry Diepstraten (Head of Operations Nederland). 

2404_CIR_visual 5 steps

Wat is de veiligheidsladder of Safety Cultur Ladder (SCL)?

Een methode om te meten in welke mate bedrijven zich bewust zijn van veiligheidrisico’s en ernaar handelen. Hoe hoger op de ladder, hoe beter het gesteld is met het veiligheidsbewustzijn. Bedrijven kunnen voor hun positie ook een SCL-certificaat aanvragen.

20240318_Circet Benelux_International Safety Day_©Jeroen Willems_016

 

Hoe zouden jullie de huidige veiligheidscultuur bij Circet in Nederland omschrijven? 

Berry: “Vandaag is veiligheid sterk verbonden met het naleven van strikte regels, procedures en richtlijnen. Deze elementen zijn essentieel om het aantal arbeidsongevallen te minimaliseren en om gerenommeerde certificaten zoals VCA** te behouden en nieuwe te behalen. Op zich een mooie verdienste, maar om echt uit te blinken in veiligheid moeten we van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer.” 

Bavo: “Inderdaad. Je bouwt geen veiligheidscultuur door enkel naar verplichtingen te kijken. We gaan pas echt vooruit als iedereen zelf mee gaat nadenken over een veiligere werkplek én actie onderneemt om het ook daadwerkelijk veiliger te maken. Veiligheid is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid.” 
 

"Verplichtingen naleven is een goede start, maar we gaan pas echt vooruit als iedereen mee nadenkt over veiligheid én actie onderneemt.” – Bavo De Cock, CEO Circet Benelux

Op welke trede van de Safety Culture Ladder staan de Nederlandse teams dan concreet en wat is het doel? 

Berry: “We hangen tussen tredes 2 en 3. Tegen eind 2024 willen we stevig op trede 3 staan, en tegen 2025 willen we naar trede 4. Dat betekent dat we over twee jaar een proactieve veiligheidscultuur willen hebben.” 

vital projects 01-1
Bavo: “Het belangrijkste is dat we dan nóg beter kunnen garanderen dat iedereen op het einde van de dag veilig terug naar huis terugkeert. Daarnaast is er ook een motivatie vanuit bedrijfsoogpunt. Circet is in Nederland de telecomkampioen, maar we willen ons speelveld uitbreiden. Zo willen we mee de energietransitie vormgeven. En om in die sector de grote opdrachten binnen te halen, is een SCL-certificatie voor trede 4 of 5 vaak een vereiste.” 

"Klimmen we naar trede 4 of 5, dan opent dat deuren om met Circet de energietransitie in Nederland mee vorm te geven. En daar wordt iedereen beter van.” – Berry Diepstraten 

Waarin ligt volgens jullie de sleutel tot succes? 

Bavo: “In een groter veiligheidsbewustzijn. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor de eigen veiligheid en die van anderen. En dat vertaalt zich dan weer naar houding en gedrag. Werk ik veilig als de tijdsdruk groter wordt? Spreek ik collega’s aan op onveilig gedrag? Werk ik even veilig als de leidinggevende afwezig is? Het antwoord op dergelijke vragen moet volmondig ‘ja’ zijn.” 

Hoe willen jullie het veiligheidsbewustzijn aanwakkeren? 

Berry: “We gaan frequenter communiceren over veiligheidthema’s, onder meer in onze nieuwsbrief en tijdens kwartaalupdates. Voor de Bewust veilig-dag plannen we dan weer gerichte acties. En ook op de werkvloer zelf gaan we geregeld campagnes lanceren. Deze en andere inspanningen moeten het thema vooral visueler maken. Iedereen moet er bij wijze van spreken dagelijks aan herinnerd worden.” 

Bavo: “Gepast gedrag gaan we ook uitdrukkelijker in de kijker plaatsen. Denk aan meldingen van onveilige situaties. Die zijn doorgaans nuttig voor tientallen collega’s. We bekijken nu hoe we de melders gepast onze waardering kunnen tonen.” 

Hiervoor spraken we over een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat plannen jullie voor jezelf om medewerkers beter te steunen? 

Bavo: “In de eerste plaats willen we vanuit het hoger en middenmanagement regelmatiger in dialoog gaan met medewerkers over veiligheidsthema’s. We plannen dus meer projectbezoeken. Enkel zo weten we wat er leeft, want we blijven een bedrijf met een complex werkveld. Bovendien telt het voltallige team meer dan 20 nationaliteiten, met verschillende talen en visies op veiligheid, waardoor het belangrijk is om iedereen op dezelfde pagina te krijgen.” 

Berry: “Onze belofte is: als medewerkers zich uitspreken, zullen wij luisteren en doortastend opvolgen. Intussen gaan we ook advies inwinnen bij andere regio’s. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van de collega’s in België, Frankrijk of Italië? Dat gebeurt ook omgekeerd. Zo effenen we het pad voor een uniforme veiligheidscultuur over de grenzen heen.” 

Meer weten over hoe Circet Benelux veiligheid en andere sociale thema’s aanpakt? 

Dat ontdek je hier. 
 

-

Read more