Wij zijn een 100 procent toegewijde telecomspeler

Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Maar infrastructuuraanbieder Circet Benelux komt er wel dicht bij in de buurt, gelooft CEO Bavo De Cock. Zo verwacht De Cock dat de onderneming de sterke resultaten over 2022 ook komend jaar kan vasthouden. “Nog belangrijker voor operators is dat wij 100 procent een toegewijde telecomspeler zijn. Wanneer de uitrol van netwerken grotendeels afgerond is, blijven we onze sector trouw.” Een visie die hij tijdens Telecom Insights op 7 juni nog eens zal onderbouwen. 

Auteur: Martijn Kregting, Telecompaper

Bavo De Cock, CEO van Circet Benelux, kent de telecomsector van binnen en van buiten. Hetzelfde geldt voor Circet zelf en diens voorganger ESAS, sinds 2020 onderdeel van de Franse Circet Group. 

csm_Bavo1PSA_8cd4568c38
De komende jaren gaat Circet Benelux de focus verbreden van alleen vaste naar ook mobiele netwerken. Ervaring met dergelijke diversificatie is De Cock niet vreemd. Na het wegvallen van belangrijke klantenservice-activiteiten in 2018 was het namelijk hoog tijd voor de onderneming om zichzelf opnieuw uit te vinden. “Nadat we een shift bij een van onze belangrijke klanten zagen, besloten we tot een ingrijpende strategiewijziging: voortaan wilden we operators end-to-end kunnen bedienen, door ook netwerken te gaan ontwerpen en bouwen.” 

Stevige footprint 

Vanaf 2019 volgde in dit kader een reeks overnames, met name in de als voorloper beschouwde Nederlandse markt. Vooral in het zuiden van Nederland leidde dit tot een stevige footprint, die vervolgens weer in België is uitgebreid. Onder de vlag van Circet is nu de volgende stap gezet: om de kennis op vast gebied uit te breiden naar mobiele netwerken. Circet was hier als groep al langer mee actief in Frankrijk, het VK en Spanje.  
De Cock over de bredere strategie van Circet: “Je zag steeds meer dezelfde noden tussen vast en mobiel bij veel operators. Voor ons was het dan ook een logische stap om onze klanten ook op dit gebied end-to-end te gaan bedienen, bij alle activiteiten die zij willen outsourcen. We hadden al een goede naam bij operators als het ging om vaste netwerken, en daarmee een goede uitgangspositie om hier mobiel aan toe te voegen.” 

Top of mind 

Circet Benelux schraagt zijn strategie met drie pijlers. De eerste is het uitgangspunt: ‘We doen wat we zeggen en wat we beloofd hebben’. Dat heeft er volgens De Cock mede voor gezorgd dat de onderneming ‘top of mind’ is bij veel operators in de Benelux.  

“We kennen allemaal de druk die er momenteel staat op de uitrol van netwerken. Het is veel en het moet snel. Dan moet je wel goed in staat zijn om waar te maken wat je zegt te kunnen doen, want er zijn grote -onder meer financiële - belangen mee gemoeid.” Het is dan ook een must om transparant te zijn, zowel in wat je wel kunt en niet kunt, meent De Cock. 

Daarnaast werkt Circet met toegewijde klant-teams, die een langdurige focus hebben op één operator. “Zo leren onze mensen hun ene klant van binnen en van buiten kennen”, legt De Cock uit. “Ze weten niet alleen wat er in de markt speelt, maar ook specifiek bij deze operator, zodat ze dat kunnen doorvertalen naar ontwerp, uitrol en onderhoud van netwerken. Ze groeien en ontwikkelen mee met die klant.”  

Focus op digitalisering, innovatie 

Een derde pijler onder de sterke marktpositie van Circet is de focus op digitalisering en innovatie. De onderneming zet volgens De Cock enorm in op digitalisering en automatisering. Dat onderscheidt Circet van veel concullega’s. Het gaat er om op de langere duur mee te kijken en -denken met de bedrijfscontinuïteit van klanten, aldus de CEO. En dat betekent mee-innoveren en mee-investeren in digitalisering. 

 “Wij willen mee-innoveren met de klant op alle aspecten van onze dienstverlening. Zo maken enkele klanten gebruik van ons geautomatiseerde Service Cruiser-platform. Daarmee worden zowel onze monteurs aangestuurd, die van de klant en die van concullega’s die voor de operator werken. En waar wij die aansturing vroeger met meer dan 70 service dispatchers deden, doen we dat vandaag de dag nog met drie. Dat betekent dat je tijd en geld vrijspeelt die elders ingezet kunnen worden.”  

Groei naar mobiel 

Deze drie pijlers hebben geleid tot de sterke positie en footprint van Circet Benelux op vast gebied, wat onder meer terug te zien is in de ruim 315.000 aansluitingen die het bedrijf in 2022 voor zijn klanten gerealiseerd heeft. Hetzelfde moet de komende jaren dus gaan gelden voor mobiele netwerken, iets waar in 2022 in België de eerste stappen in gezet zijn. Nederland volgt dit jaar, stelt De Cock. 

“We zijn in België begonnen met 5G-swaps. Omdat we hiervoor zelf de kennis nog niet hadden, hebben we de kracht van de groep gebruikt. Een aantal van onze Franse collega’s die in het grensgebied met België actief zijn, hebben we ingezet. Enerzijds voor delivery, maar ook om onze mensen op te leiden. Dat is overigens ook iets dat we structureel toepassen. Over onze landen heen verspreid hebben we Academies waar we onze mensen opleiden in het omgaan met nieuwe technologie en andere ontwikkelingen.”

20230208_Com&Co_Circet_Swap Nokia Jette_WEB_©Jeroen Willems_086

Internationale en lokale slagkracht 

Vanaf 2023 kan Circet in België dan ook onafhankelijk verder, stelt De Cock. “We hebben in België nu zelf de kennis om mobiele netwerken uit te rollen. Daarmee ondersteunen we sinds 2023 onze Nederlandse collega’s. We hebben het vliegwieleffect dat we zo willen bereiken nog versterkt met onze overname eind vorig jaar van 5G-specialist GRITT Projects in België – tegenwoordig Circet Projects. Het is zeker geen eenvoudige manier om snel de juiste kennis op te doen, maar wel de snelste manier. En snelheid is in deze markt van belang.” 

Natuurlijk is het een voordeel voor Circet dat het - net als een aantal operators waar het mee werkt -  in meer landen actief is. “In een aantal landen bedienen we deze partijen ook al op vast en mobiel gebied. Zij weten dus al wat wij kunnen leveren. Daarnaast hebben we goede relaties met de leveranciers van de 5G-apparatuur. Dat alles maakt dat we een goede ketensamenwerking hebben, maar ook dat Circet 100 procent een toegewijde telecomspeler is.” 

Telecom is voor Circet dus een duidelijke strategische keuze, wat operators het vertrouwen moet geven dat het bedrijf er voor de langere termijn in actief blijft. En dat doet het onder de eenduidige merknaam van Circet. Alle afzonderlijke merken - Esas, Lomitel, NKM, Spitters, Teletronika, TeleZuid en GRITT Projects – zijn uitgefaseerd. “We treden nu allemaal al meer dan een jaar onder één sterke merknaam naar buiten die in veel landen een sterke reputatie geniet.”

Talent binnenhalen en behouden 

Die sterke merknaam zorgt er ook voor dat Circet voldoende getalenteerde werknemers binnen kan halen. De Cock: “De arbeidsmarkt staat onder druk, zeker als het gaat om technische beroepen. Dan zijn zes afzonderlijke merken toch minder interessant dan wanneer duidelijk is dat je voor een grote, sterke partij gaat werken. Wij merken dat we een goede, kwalitatief grote instroom krijgen. Onze organische groei – het afgelopen jaar meer dan 40 procent – is mede gerealiseerd door het kunnen aantrekken van de juiste mensen.” 

Ook voor de toekomst wil Circet dan ook blijven investeren in goed opgeleid personeel dat binnen de organisatie kan doorgroeien. “Dat is ook eigen aan onze filosofie: we investeren niet in de bedrijven, maar we investeren in de mensen in die bedrijven. Niet alleen om mensen aan boord te krijgen, maar ook om hen te behouden. We bieden hen een carrièrepad binnen Circet aan. Dat geeft perspectief voor de langere termijn en kweekt loyaliteit. En dat werkt weer door in hoe we onze klanten kunnen bedienen.”

Focus op diversificatie

De komende jaren blijft Circet Benelux vol inzetten op zijn strategie van diversificatie, benadrukt De Cock tot slot. Zo wil het op het gebied van vaste én mobiele netwerken, vanaf ontwerp tot onderhoud en beheer, een top3-speler zijn.  

“Daarnaast zijn we ons nu al aan het voorbereiden op een groeiend belang van langdurig beheer en onderhoud van netwerken. Er zijn partijen die de markt in gesprongen zijn omdat er nu veel te halen is in de uitrol. Maar op een gegeven moment zullen alle benodigde netwerken aangelegd zijn en zal het een kleinere, vervangingsmarkt worden. Veel van die partijen zullen de focus dan weer verleggen, bijvoorbeeld richting energietransitie. Wij blijven trouw aan telecom, ook als de markt op een gegeven moment kleiner wordt. Ik denk dat dat ook veel vertrouwen geeft.” 

Circet Benelux is aanwezig op het Telecom Insights-congres op 7 juni in Spant!, Bussum. Komt u ook? 

-

Read more