Duurzaam ondernemen als unieke opportuniteit

Begin 2023 gaf de EU een duidelijk signaal aan de bedrijfswereld. Het gaf toen het officiële startschot van de veelbesproken Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die richtlijn verplicht grote bedrijven om voortaan jaarlijks over hun duurzaamheidsstrategie en – inspanningen te rapporteren. Voor de ene een verplicht nummer, voor de ander een unieke opportuniteit. Circet Group kiest resoluut voor die laatste optie en maakt van duurzaamheid een strategisch speerpunt voor de toekomst.. 

Interview met Patrick Block, 
Chief Transformation Officer & ESG-lead bij Circet Benelux
Patrick Block

Het momentum grijpen

Duurzaamheid wordt een speerpunt, was het tot voor kort geen prioriteit?

Patrick Block: “We zijn uiteraard al lang bezig met topics in het kader van Environmental, Social en Governance – kortweg ESG. Denk aan energiebesparingen, een focus op opleidingen, goede doelen en ethisch zakendoen. Daarvoor hoef je geen eco-pionieer te zijn, dat getuigt gewoon van gezond businessverstand. Vandaag verwachten mensen echter méér van je: meer visie, meer structuur, meer communicatie.”

Waaraan voel je concreet dat het momentum er nu is voor een definitieve doorbraak van duurzaam ondernemen?

Patrick Block: “Al onze stakeholders geven duidelijke signalen. Regulators leggen striktere eisen op, investeerders kijken nauwer toe op duurzaamheidsprestaties, businesspartners vragen vaker naar onze duurzaamheidsvisie, klanten vragen almaar meer data op, en de burger wil liever geholpen worden door een duurzame organisatie. Ga zo maar door. Maar ook intern leeft het. Onze medewerkers willen zien dat onze organisatie een positieve impact heeft.”

Kortom, de businesscase is snel gemaakt.

Patrick Block: “Meer zelfs. Als je over tien jaar nog relevant wil zijn, moet je mee met de stroom. Maar daarin schuilt ook een risico. Zie je duurzaamheid enkel als een verplichting of een extra, dan val je op termijn alsnog uit de boot. Wij kiezen daarom als groep volop voor een strategie die duurzaamheid als uitgangspunt heeft. Daarover was meteen consensus. Circet moet én wil zichzelf heruitvinden om goed te doen voor mens en planeet.”

Centrale visie, decentrale uitvoering

Hoe wil Circet concreet voor een ommekeer zorgen?

Patrick Block: “Met een duurzaamheidsvisie die compleet verankerd zit in onze strategie. De krachtlijnen daarvan worden op groepsniveau bepaald door het ESG Management en ESG Committee, waarin zowel de CEO en CFO van Circet Group als verschillende regio- en businesslineafgevaardigden zetelen. Voor Circet Benelux is dat bijvoorbeeld Tom Van der Aa, die naast de Benelux ook de IT-impact van gans de groep bewaakt. Die werkgroepen legden na bevraging van diverse interne en externe stakeholders vast binnen welke ESG-domeinen Circet Group de meeste impact kan maken.”

ESG bijgesneden

Welke rol spelen de regio’s, zoals Circet Benelux, in dit verhaal?

Patrick Block: “De hoofdrol. De groep stelt bepaalde doelstellingen voorop, maar hoe we die bereiken is de verantwoordelijkheid van de regio’s. Een voorbeeld: elke regio moet de broeikasgasemissies van de voertuigenvloot met 42% verminderen, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Onze emissietargets legden we overigens neer bij het gerenommeerde Science Based Targets initiative (SBTi). Maar hoe we dat behalen, dat beslissen we zelf. Er is ook meer dan genoeg ruimte voor eigen klemtonen. Want Circet Spanje is Circet Benelux niet.”

Hoe bepaalt Circet Benelux de vertaling van de groepsstrategie, inclusief de extra eigen klemtonen?

Patrick Block: “We startten in 2023 onder andere een traject met Voka op, wat hopelijk zal leiden tot het UN SDG Pioneer label. Daarin gingen we op zoek naar actiepunten die enerzijds dicht bij onze kernactiviteiten liggen en anderzijds een grote potentiële impact hebben, maar wel haalbaar zijn. Enkele van onze eerder opgestarte acties voldeden al goed aan deze omschrijving, en die vulden we aan met nieuwe initiatieven. Onder de streep kwamen we zo uit bij 16 actiepunten voor de volgende periode. Tien daarvan hebben een grote of aanzienlijke impact, en ze lopen intussen allemaal.”

ESG - afbeelding

Het actieplan focust vooral op Enviromental. Krijgen Social en Governance genoeg aandacht?

Patrick Block: “Zeker, maar als mensgerichte organisatie doen we sowieso al veel voor onze teams. Zo zijn we gecertificeerd voor het VCA** veiligheidprogramma, dragen we diversiteit en inclusie hoog in het vaandel, en werpt onze Circet Academy al jaren zijn vruchten af. Onze medewerkers zijn nu eenmaal dé kracht van Circet Benelux. Alles staat of valt met hen. Dat is niet nieuw. We lanceren wel continu bijkomende initiatieven. Ter illustratie, we bieden zowel onze toolings als sommige interne trainingen in verschillende talen aan, zodat ze toegangelijker worden. Of nog: we reorganiseerden ons buddysysteem om nieuwkomers sneller wegwijs te maken, doen aan burn-outpreventie, en voorzien coaching voor gezond leiderschap. Het is net de uitgesproken focus op de S van Social die ons onderscheidt in de markt.”

“Voor het deel Governance zetten we dan weer vooral in op ‘compliancy’, zodat we zeker voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving, voor onszelf maar ook voor onze partners. Daarnaast gaat er veel aandacht naar onze waarden, transparantie en een gedragscode voor iedereen binnen ons netwerk – denk aan onze Code of Conduct.”

“Een goed begin, maar uiteraard ligt er nog heel veel werk op de planken in al deze domeinen. Stap voor stap groeien we uit tot de beste mogelijke versie van Circet.”

Centrale visie, decentrale uitvoering

Wat mogen we verwachten in de volgende maanden?

Patrick Block: “We sleutelen op dit moment nog aan onze doelstellingen en KPI’s. Eens die er liggen, schakelen we een versnelling hoger en gaan we richting kruissnelheid met ons actieplan. Duurzaamheid wordt zo geleidelijk aan een integraal onderdeel van Circet Benelux. Business as usual, bij wijze van spreken. We zijn meer dan ooit klaar om mee de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We willen en zullen beter doen.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging om de ambities waar te maken?

Patrick Block: “We maken er geen geheim van dat we zelf nog wat zoekende zijn. De stap van vrijblijvende initiatieven naar een structureel en geïntegreerd ESG-beleid zet je niet zomaar. Maar de eerste hordes zijn genomen. De grootste uitdaging is vooral dat je alleen maar zoveel kan doen. Kijk naar onze uitstoot. Een groot deel daarvan zit in onze keten. Om voor maximale impact te zorgen, moeten alle neuzen in dezelfde richting – bij iedereen die van ver of dicht bij Circet Benelux betrokken is. Wij zijn alvast bereid om de dans te leiden.”

-

Read more