Rondetafel ESG in Belgische Telecom- en Energiesector: 5 takeaways

Googel ‘pioniers in duurzaamheid’ en de sectoren die meteen in het oog springen, zijn textiel, voeding, bouw, logistiek, productie … Naar telecom- en energiespelers is het vaak langer speuren in hitlijsten met de meest activistische bedrijven. Een veeg teken? Helemaal niet. Op het eerste Circet-rondetafelgesprek over ESG in de Belgische telecom- en energiesector ging het snel van uitdagingen naar kansen, en van visie naar ambitie.

In de iconische eventlocatie Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem, aan de oevers van de Leie, komen de eerste gasten van ons rondetafelgesprek de parking opgereden. De goodiebags staan klaar, de koffie is warm. Onder leiding van Patrick Block, onze CTO & ESG Coordinator Circet Benelux, gaan hooggeplaatste vertegenwoordigers van 9 telecom- en energiespelers hier de volgende 3 uur ervaringen en inzichten uitwisselen. Het centrale thema: duurzaamheid. 

Op de agenda

Visie: is het van moeten, willen en/of kunnen voor de sector

Ambitie: waar leggen we de lat voor onszelf?

Strategie: wat zijn de grootste uitdagingen én kansen voor telecom- en energiebedrijven?

Samenwerking: hoe krijgen we iedereen in de keten op dezelfde lijn?

Communicatie: waarom is authentieke en open communicatie zo belangrijk?

Deelnemers: Fluvius, Telenet, Fiberklaar, MWingz, Wyre, Proximus, Unifiber, Dstny en het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.

Fastforward naar nu. De geanimeerde rondetafel zindert nog na en het kriebelt om de voornaamste takeaway per gespreksthema met de wereld te delen. Zodus …

#1 Visie

Duurzaamheid staat bij iedereen bovenaan de agenda

Snel eengezindheid aan tafel: onder druk van onder meer regulators, financiële stakeholders en eindklanten zijn thema’s zoals klimaat, circulariteit, medewerkerswelzijn en duurzaam inkopen niet meer weg te denken uit het dagelijkse beleid. Bovendien willen de deelnemers ook nadrukkelijk beter doen voor mens en planeet.

Bij (semi-)publieke organisaties is duurzaamheid een integraal deel van de maatschappelijke rol geworden, bij commerciële organisaties zit het steevast vervat in de bedrijfsstrategie en de activiteiten (laadpalen, digitale inclusie, etc.). Doordat het zo hoog op de agenda staat, krijgt het ook een doorvertaling in samenwerkingen met partners in de keten, zoals Circet. Ter illustratie: duurzaamheid wordt een almaar belangrijkere factor in openbare aanbestedingen.

#2 Ambitie

De lat ligt hoog, heel hoog

De Europese Green Deal, vaak een leidraad voor bedrijven, heeft een duidelijk streefdoel: klimaatneutraliteit tegen 2050. Veel telecom- en energiebedrijven leggen de lat echter hoger voor zichzelf, want vaak valt 2040 als deadline.

Aan ambitie geen gebrek, maar dat betekent dat de hele keten onder spanning staat. Verschillende schakels zitten vandaag op de limieten. Zo beseffen veel telecom- en energiebedrijven dat ze nu al het hoogst haalbare van onder meer hun aannemers vragen met strakke deadlines en een prijsgerichte aanpak. Dat mag uiteraard nooit ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van de ploegen in het veld. Een mogelijke piste om te rationaliseren en verplaatsingen te reduceren is om werkzaamheden te clusteren per regio en zo de beschikbare capaciteit beter te gebruiken.

#3 Strategie

Kansen zien en beter benutten

Ja, organisaties moeten in veel tegelijk investeren, van circulariteit tot cybersecurity. Ja, het moet allemaal eerder vandaag dan morgen. En nee, je kan die extra kosten niet doorrekenen, want niemand wil meer betalen voor een dienst of product dat duurzaam is.

Na enkele verzuchtingen die bij alle deelnemers bekend in de oren klinken, gaat het gesprek snel de andere richting uit. Richting kansen. Zo heerst er veel tech-optimisme in de telecom- en energiesector. Nieuwe technologieën zoals AI, 5G, glasvezel, IoT en virtualisatie helpen andere sectoren bijvoorbeeld om duurzamer te werken en betere kwaliteit te leveren. Die kansen moeten met aangepaste diensten goed benut worden. De sleutel tot succes ligt in goede samenwerkingen doorheen de keten.

#4 Samenwerking

Geen woorden maar daden

Aan tafel wordt het idee geopperd om als sector met een charter naar buiten te komen. Dat zou druk leggen op organisaties die zich op dit moment in de massa verschuilen en vooral toelaten om ambities rond ESG te aligneren. Ook verderop in de keten levert harmonisatie overigens voordelen op.

Er duiken echter al snel tegengeluiden op. “Samen een charter ondertekenen maakt je nog niet tot partners”, zegt iemand. En inderdaad, de consensus is dat échte partnerships meer betekenen. Die vragen evenwel om complementariteit, veel onderling vertrouwen en daadkracht. Een eerste stap is om vaker met elkaar in gesprek te gaan en naar win-winsituaties te zoeken. Ons rondetafelgesprek smaakt bij de deelnemers duidelijk naar meer.

Infobox ESG Carmen

#5 Communicatie

De bevolking sensibliseren met een eerlijk narratief

Klimaatneutraliteit, circulariteit, ethisch zakendoen … Binnen het thema duurzaamheid doen veel (nieuwe) woorden de ronde waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is voor de brede bevolking. En wat eindgebruikers zelf kunnen doen om een steentje bij te dragen is al helemaal niet duidelijk. Daar kan sterke communicatie verandering in brengen.

Als sector moeten we vooral mensen beter informeren, sensibiliseren en engageren. Een voorbeeld: bijna niemand weet dat er een halve liter water verdampt (om de servers te koelen) tijdens een kort gesprek met ChatGPT. Door dergelijke info te delen, kan iedereen zelf bewustere keuzes maken. Daarnaast moeten we het sectornarratief in handen nemen. De acties van telecom- en energiebedrijven leveren een essentiële bijdrage aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Open, authentieke en laagdrempelige communicatie hierover kan de steun aanwakkeren.

Meer weten over de acties van Circet om aan een duurzamere wereld te bouwen? Dit is hoe we voor positieve impact gaan.

 

-

Read more