Glasvezel onder Overtoom: Amsterdam Oud-West klaar voor snel internet

Bij Circet is Challenge één van de 6 kernwaarden. En die staat er niet voor de schone schijn tussen, dat bewijst het enorme glasvezelproject in Amsterdam Oud-West. In de eerste editie van deze reeks namen we je het mee in het voorbereidingsproces. In deze tweede editie  laten we je zien hoe we de historische Overtoom overbruggen – of beter: onderboren – voor een optimaal glasvezelnetwerk. Kijk mee hoe Circet deze complexe civiele uitdaging tot een goed einde brengt.

De uitdaging   
Het glasvezelnetwerk in Oud-West verbinden door onder de Overtoom, een drukke verkeersader, door te gaan. 

Circet’s oplossing  
Een nauwkeurig voorbereide boring met minimale overlast voor het tramgebruikers, autobestuurders, fietsers, omwonenden en anderen.


Historische Overtoom krijgt nieuwe invulling

De Overtoom in de Amsterdamse wijk Oud-West dankt zijn naam aan de installatie die eeuwenlang boten over de dam tussen de Schinkel en de Kostverlorenvaart trok. Zo konden handelswaren snel door de stad vervoerd worden. Kortom, de Overtoom was een belangrijke infrastructuurschakel in het vroegmoderne Amsterdam.

Gek genoeg is de Overtoom oversteken vandaag nog altijd een complexe aangelegenheid, zij het om geheel andere redenen. Om van de ene naar de andere kant te gaan met vitale infrastructuur, moet je rekening houden met een kluwen van voetgangers, fietsers, trams en auto’s. Toch ging Circet in opdracht van Open Dutch Fiber (ODF) de uitdaging aan.

Maximale efficiëntie, minimale overlast

“Vanaf de centrale hub in een rustige zijstraat van de Overtoom voeren we een gerichte boring uit”, zegt Siebe Obbes, projectleider bij Circet. “De grootste uitdaging daarbij is om feilloos onder de tramsporen door te gaan, terwijl we in het traject ook een haakse bocht maken. Bovendien moeten we rekening houden met bodemvervuiling, omdat er zware metalen in de grond zitten. Dat houdt onder meer in dat onze medewerkers speciale pakken aandoen om direct contact te vermijden. Hun veiligheid komt zoals altijd op de eerste plaats.”

“Het mooie is dat de weggebruikers en omwonenden bijna niets merken van wat er ondergronds gebeurt. Onze werkwijze met gerichte boringen vermijdt zowat alle overlast die met klassieke graafwerken gepaard gaat. Wij tevreden, Amsterdam tevreden.”

Centrale hub voor glasvezelaansluitingen

In Oud-West is geen ruimte om kleine, bovengrondse distributiepunten te plaatsen, zoals doorgaans gebeurt in stadscentra. Daarom koos Circet voor een alternatieve oplossing. 

Siebe: “We werken met een Point of Presence of centrale hub aan de Overtoom. Een locatie die we zelf bouwen en inrichten. Eenvoudig gezegd: hier komt de 288-voudige voeding binnen die toelaat om liefst 24.000 woningen van supersnel internet te voorzien. Het is deze kennis die van Circet de ideale partner voor uitdagende glasvezelprojecten maakt.”

Benieuwd naar onze oplossingen op maat? 
Lees hier hoe wij bijdragen aan de vitale infrastructuur van de toekomst. 

 

-

Read more