Samen werken aan de toekomst van Wallonië

Om Wallonië competitief te houden zijn er innovatieve en efficiënte bedrijven nodig. Een snelle en stabiele verbinding speelt een belangrijke rol als het gaat om de aantrekkelijkheid van een gebied voor ondernemingen.

"Het is de missie van Unifiber om de uitrol van glasvezel in Wallonië te versnellen en ten minste 6000.000 huizen en bedrijven aan te sluiten tegen 2028"

Glasvezel draagt bij aan de sociaal- economische ontwikkeling van een gebied 

Een stabiele glasvezel aansluiting speelt een belangrijke rol voor de sociaal- economische ontwikkeling van Wallonië. Circet Benelux ziet dit belang en ziet de uitrol van glasvezel in Wallonië als een totaalproject waardoor kwaliteit, efficiëntie en continuïteit gewaarborgd zijn.  Dit betekent dat Circet en Infra Fiber (CIF) zorgen voor het ontwerp, de techniek en de bouw van het glasvezelnetwerk. En uiteraard streven we tijdens de aanleg naar minimale overlast voor de omgeving van de bouwplaats.  

 

Aantoonbare en uitgebreide ervaring 

Hans Ooms, COO Unifiber: “We hebben voor deze partners gekozen vanwege hun aantoonbare uitgebreide ervaring met de uitrol van FTTH-netwerken. Circet & Infra Fiber (CIF) is een combinatie van de beste spelers op de telecommunicatiemarkt. Hun complementaire expertise stelt deze partijen in staat om de best mogelijk service te bieden.” 

Digitalisering is de sleutel tot succes 

Circet hecht veel waarde aan de fijne samenwerking met Infra Group. Infra Group is actief in diverse Europese landen en heeft ruim 30 jaar ervaring in de telecomsector. Bovendien is de Group goed vertegenwoordigd in Wallonië.  

Een ander belangrijk punt waarop Circet & Infra Group elkaar goed weten te vinden is digitalisering. Zowel Infra Group als Circet hebben een sterke focus op het digitaliseren van processen en het koppelen van onze systemen en klantsystemen. Dat effectief en efficiënt te werk kunnen gaan.  

 

-

Read more