We ondersteunen operators om de waarde van hun netwerk te borgen

De Benelux beleefde in 2022 een stroomversnelling op het gebied van glasvezeluitrol. Bij veel projecten was Circet betrokken als internationale speler op het gebied van design, aanleg, connectiviteit en onderhoud van vaste netwerkinfrastructuur. Sinds kort gebruikt de van oorsprong Franse onderneming zijn kennis en ervaring ook bij de uitrol en upgrade van mobiele netwerken in de Benelux. “Wij zijn een betrouwbare partner voor veel operators”, stelt Russell Crye, CCO van Circet Benelux, in aanloop naar het Telecom Insights-congres op 7 juni. “We weten wat er nodig is om vaste en mobiele netwerken in de lucht te houden én waardevast te houden.” 

Auteur: Martijn Kregting, Telecompaper

Circet is in Europa, Noord-Afrika en de VS actief op het gebied van onder meer infrastructuur voor vaste – en mobiele – netwerken. Frankrijk blijft het grootste land binnen de Circet Groep, met ruim één miljard euro omzet in 2022. In de Benelux timmert men al jaren behoorlijk aan de weg. Circet Benelux ondersteunt operators bij het upgraden van de HFC-(coax) en koperverbindingen - die het in de jaren ’70 80 en ’90 wellicht zelf heeft aangelegd - en is een belangrijke partner voor de uitrol van glasvezelnetwerken. 

Russell landscape

Waardevastheid 

Russell Crye is al vier decennia betrokken bij de aanleg van vaste netwerken in de Benelux. Eerst aan operatorzijde, en vanaf 1999 aan telecom service provider-kant. Sinds juni 2021 is Crye CCO bij Circet Benelux. Op gebied van vaste telecomnetwerken heeft deze onderneming zijn track record ook al wel bewezen, benadrukt Crye. 

"Wij hebben een trusted partnership opgebouwd bij een groot aantal operators in de landen waar we actief zijn. Dat doe je niet vanaf dag één, dat doe je door in de loop der jaren je als partner te bewijzen, door netwerken op te leveren die door de tijd heen hun waarde behouden."  

Vinger aan de pols 

Dat betekent volgens Crye in de praktijk op elk moment in het proces de vinger goed aan de pols houden en goed meedenken met de opdrachtgever. Over de topologie van het netwerk, over de betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan. Maar ook het gedurende het hele proces uitvoeren van audits om te controleren op zaken zoals veiligheid, kwaliteit, het opleveren van de juiste documentatie - van ontwerp tot en met oplevering. 

"Als er bijvoorbeeld gedurende de aanleg van een netwerk iets veranderd ten opzichte van het eerste ontwerp, moet dat goed gedocumenteerd worden. Door ons, maar ook door onze partners. Alles dat afwijkt, heeft negatieve invloed op de waardevastheid van een netwerk."  

Vervolgens, stelt Crye, zorgt Circet er door goed onderhoud en beheer voor dat de waardevastheid ook over een langere periode op peil blijft. “Na oplevering is ons werk niet afgelopen, dat was pas de eerste deel. Als trusted partner voelen we ons gedurende de hele levenscyclus verantwoordelijk voor een netwerk, voor ons gevoel is het ook ‘ons’ netwerk. En zo acteren wij ook.” 

Future-proof 

Juist vanwege het belang van vitale telecominfrastructuur is het nodig om niet alleen veel glasvezel snel uit te rollen, maar dit goed en future-proof te doen, meent Crye. “Nu er in heel Europa sprake is van een versnelling van de uitrol van glas en HFC (Docsis 3.1), is het des te belangrijker voor operators om goed in beeld te krijgen wat er voor zo’n netwerk allemaal nodig is, voordat met de aanleg begonnen wordt. Dat gaat van ontwerpregels, materiaalkeuze, IT-systemen en communicatie met alle stakeholders tot aan hoe je onderhoud en beheer inricht van backbone tot en met eindgebruiker.” 

In een greenfield-situatie denken mensen vaak aan volume, aan snel uitrollen, ziet Crye. “Maar je moet eerst goed nadenken over wat je voor wie wilt aanleggen, op een future-proof wijze, en zodanig dat het nu en later optimaal onderhouden en beheerd kan worden. Zo blijven ook je opex-kosten binnen de perken.” Deze visie zorgt er volgens Crye mede voor dat alle operators met eigen netwerken gebruik maken van Circet. Zowel op consumenten- als op zakelijk gebied: VodafoneZiggo, KPN, Delta Fiber, Open Dutch Fiber, Eurofiber.  

Circet heeft zoals aangegeven ook een auditrol, schetst Crye. “Zo voeren we toetsingen uit op de activiteiten van alle aannemers die actief zijn in de uitrol van glasvezel. Denk aan veiligheid, correcte aanleg, volledige documentatie. De klant behoudt de projectmanagementrol, maar wij houden alles bij wat er gebeurt, vanaf aanleg tot oplevering. Zo kunnen we een operator de zekerheid geven dat alle partijen samen een netwerk opleveren dat kwalitatief optimaal te beheren is, en waarvan de beschikbaarheid gegarandeerd is.” 

Duurzaamheid, innovatie 

Circet heeft – net als Crye zelf – in de afgelopen vier decennia veel zien veranderen, en niet alleen in de technologie. Wetgeving is complexer geworden, er moet – terecht meent de CCO – veel meer rekening gehouden worden met aspecten zoals overlastbeperking, natuur en werkomstandigheden. “Instemmingsbesluit-trajecten duren daardoor over het algemeen langer. Dat is soms lastig, maar het belang van zorgvuldigheid staat voorop.” 

Ook duurzaamheid en andere ESG-doelen zijn in belang sterk toegenomen. ESG (Enviromental, Social & Governance) staat hoog op de agenda van de Circet-groep, net als bij veel van de opdrachtgevers. Zo heeft Circet met Eurofiber een manifest ondertekend om CO2-reductie te bewerkstelligen, te zorgen voor goed werkgeverschap, en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het netwerk.  

Duurzaamheid gaat hand in hand met innovatie. “Bij VodafoneZiggo zetten we onder meer in op het gebruik van elektrische voertuigen”, vervolgt Crye. “Zo rijden onze monteurs in grote centrumsteden zoveel mogelijk op elektrische fietsen voor in-home installaties bij de eindklant. Een volgende stap is zakelijk ingezette voertuigen . Natuurlijk hebben we wel praktische uitdagingen. Zo kunnen we wel onze kranen elektrificeren, maar momenteel zijn al na drie uur de accu’s leeg. Dan is het – nu nog - niet praktisch haalbaar.” 

Groei naar mobiel 

Veranderingen zijn er ook als het gaat om het portfolio, vertelt Crye. “Het is de strategie en missie van de Circet Groep om in elk land waar we actief zijn, onze kennis en expertise op vast gebied ook aan te wenden voor mobiele netwerken. Dat doen we met een focus op beheer en onderhoud. Zo hebben we een eigen Network Operations Center in Veenendaal dat 24/7 de passieve infrastructuur monitort en ook de dispatching doet van field technicians en opvolging van incidenten. Dat kunnen we ook voor mobiele netwerken inzetten.” 

Circet heeft voor de Benelux daarom vorig jaar de ombouw van 3/4G naar 5G-apparatuur toegevoegd. België had daarbij de primeur. Nederland volgt dit jaar. Circet Benelux kan hierbij leunen op de kennis en expertise van de Franse moederorganisatie, maar zet ook lokale subject matter-experts in op gebieden zoals regelgeving, certificerings- en veiligheidsverplichtingen. Volgens Crye een belangrijke toevoeging, omdat je zo technische expertise combineert met lokale expertise.  

Trusted partner 

Ongeacht om welk deel van het portfolio het gaat, voorop staat dat Circet een trusted partner wil zijn om een netwerk zijn waarde te laten behouden op de langere termijn. En dat betekent meedenken op elk punt in een traject: het voorwerk voorafgaand aan de bouw van een glasvezelnetwerk, de bouw zelf, een goede audit van alle partners, beheer en onderhoud. ”Maar ook innovatie en het samen werken aan ESG-doelen spelen hier van begin tot einde een cruciale rol voor een waarde- en toekomstvast netwerk.” 

Download hier de presentatie die Russell Crye heeft gegeven tijdens Telecompaper Insights 2023

HubSpot Video

 

-

Read more